Påmelding til orgelkonkurransen
Registration to the organ contest
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut.
Fill out the fields with information about yourself. The dark fields must be filled out.
Fornavn = First name
Mellomnavn = Middle name
Etternavn = Surname
f.dato: (dd.mm.åååå) = Date of birth (day.month.year)
Adresse = Adress
Postnr = Postal nr
Poststed = City
E-post = E-mail
Skriv inn E-post på nytt = Repeat the E-mail adress

Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:

Følgende informasjon skal sendes til kunstnarleg leiar Arnfinn Tobiassen.
Please send following information to Artistic director Arnfinn Tobiassen. Mailadress: at434@kirken.no

Legg ved kort biografi eller CV om deg sjølv.
Attachment: Short biography or Curriculum Vitae (Word OR PDF-format).

Legg ved ei liste med programmet ditt under Den 1. nordiske orgelkonkurranse.
Attachment: List your programme for all three rounds of the 1st Nordic Organ Competition (Word OR PDF-format).

Legg ved ein signert bekreftelse frå lærar eller andre som seier at opptaket er eit opptak av ditt spel, og ikkje er eit plagiat.
Attachment: A signed confirmation from your Professor (or similar) stating this a recording of your playing, and does not contain any form of plagiarism (PDF or picture-file).

Lenke til opptak av kvalifiseringsrunde som juryen kan lasta ned (unngå mp3-format eller andre liknande komprimerte filformat).
Link to your recording of the qualifying round (Dropbox/OneDrive or similar). Please avoid mp3-format or other audio compressed file formats.

Opptaket kan også sendast på ein CD eller USB-pinne til vår adresse under, og må vere oss i hende innan 30. mars 2018.
The recording can also be sent via mail to our address (deadline 30 March 2018)
Norsk orgelfestival, Stavanger kirkelige fellesråd, Postboks 201 Sentrum, 4001 Stavanger, Norway.

Kontakt kunstnarleg leiar Arnfinn Tobiassen dersom du har spørsmål.
Please contact Artistic director Arnfinn Tobiassen at434@kirken.no / + 4741528810 should you have further questions.