Søknad om deltakelse på Kurs for organistspirer
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:

Postnr:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:

Her skal du angi en del informasjon om deg selv.
Start ny type informasjon på ny linje og med tallet foran informasjonstypen først.
Avslutt med punktum etter hver linje.

1. Navn på skole / studiested.
2. Navn på lærere(nåværende og tidligere).
3. Repertoar for mesterklasse.
Tema i år er ORGELKORALEN, dvs stykker som bygger på koral- eller salmetema. Alle stilarter er velkommen.
4. Eventuell matintoleranse.
5. Spesielle ankomst- / avreisetidspunkt.
6. Annen relevant informasjon.