Billettbetingelser


 

Billettbetingelser

 

Kjøpte billetter refunderes normalt ikke

 

Norsk orgelfestival tar forbehold om at endringer i programmet kan forekomme, også tett opp til avvikling.

 

Festivalpass gir deg tilgang til alle arrangementer under festivalen, men dersom plassbegrensning kan vi ikke garantere plass. Vi anbefaler derfor at du reserverer plass så snart som mulig der hvor dette er mulig. 

Norsk orgelfestival aksepterer ledsagerbevis. Ta kontakt med Norsk orgelfestival for veiledning om kjøp av billett med ledsager. Innehaver av ledsagerbevis kjøper ordinær billett, ledsager innløser gratis billett. 

Vi følger myndighetenes smittevernråd i forbindelse med COVID-19, og tilpasser oss fortløpende lokale og nasjonale retningslinjer. Dersom festivalen avlyses som følger av COVID-19 restriksjoner, får festivalpasskjøper tilbud om refusjon. Dersom enkeltarrangement avlyses som følger av COVID-19 restriksjoner, får billettkjøper tilbud om refusjon på gjeldende arrangement. 

Tilbake