Orgelkurs for ungdom


 

Velkommen på Orgelkurs for ungdom 15.-18. september 2022

 

 

PÅMELDING ÅPNER VÅREN 2022


Orgelkurs for deg mellom 12-25 år. Sammen skal vi lære, utveksle kunnskap og ha det gøy sammen. Elever fra hele landet deltar på kurset, i ulike aldersgrupper og ulike nivåer. Orgelkurs for ungdom holder et eget konsertprogram under Norsk orgelfestival, hvor du får muligheten til å spille et selvvalgt program, og du får i tillegg oppleve store deler av det øvrige festivalprogrammet, med internasjonalt anerkjente organister og utøvere. 

Deltakeravgift er 150 kr. Betalingen dekker medlemskap i Norsk orgelfestivals orgelklubb. Festivalen dekker alle kostnader, inkludert opphold, kost og transport. Deltakerne bestiller selv reise til Stavanger og sender reiseregning for refusjon av utlegg.  Foreldre som reiser sammen med deltaker dekker egne kostnader. 

Det er begrenset plass på kurset og vi vil gjøre en helhetlig vurdering ved tildeling av plass. Vi tar hensyn til at det skal være jevn fordeling i alder og nivå blant deltakerne, samt kjønnsbalanse. 

 

Foto: Nils Hidle, Ung kirkesang