Frivillig | Volunteer


 

PÅMELDING ÅPNER NÆRMERE FESTIVALEN  

REGISTRY OPENS NEARER THE FESTIVAL

 

Vil du være med som frivillig på Norsk orgelfestival? Vi har flere kjekke oppgaver som du kan bidra på:

 

Konsertvert

Billettselger

Bladlus

Artistvert

Transport

Distribuere postere og fliere

Fotografering

Videopptak

 

Det kreves inngen forkunnskaper for å bli med som frivillig. Dersom det er nødvendig med opplæring, for eksempel billettsystem, vil vi gi deg dette. Skal du jobbe med transport må du ha førerkort. Som takk for innsatsen får du gratis festivalpass. 

 

//

 

Would you like to volunteer at the Norwegian Organ Festival? There are many fun tasks that you can contribute to: 

 

Concert crew

Ticketing

Page-turner

Artist host

Transportation

Distribution of posters og flyers

Photography

Video Recording

 

Anyone can volunteer and there are no prerequisites. If necessary you will be given appropriate training, such as how to use our ticketing system.

If you sign up for transportation you need to have a driver's licence. As a thank you for your efforts you'll get a free festival pass. 

 

 

 

Foto: Andreas Borge Håmsø, Stavanger kirkelige fellesråd