Kåring i Nordisk orgelkonkurranse


Delt andreplass til David Bendix Nielsen og Irina Vavilova!

Juryen i Nordisk orgelkonkurranse besluttet å kåre David Bendix Nielsen og Irina Vavilova til delt andreplass. Begge mottok premie på 15 000 NOK. Finalistene utviste et høyt nivå og juryen behøvde utvidet møtetid for å fatte en endelig beslutning. Juryen konkluderte med å ikke kåre første eller tredje plass, men i stedet tildele andreplass til to svært jevne kandidater, 

Publikumsprisen med 5000 NOK i premie gikk til Irina Vavilova. 

 

The jury of the Nordic Organ Competition awarded both David Bendix Nielsen and Irina Vavilova for the 2nd place, Both receiving a prize of 15 000 NOK each. The finalistst demonstrated a high degree level hence the jury requested extended meeting time in order to reach a final conlusion.The jury decided on not to award a first or third place, but rather announced a shared second place between two very well matched contestants. 

The audience prize of 5000 NOK was awarded to Irina Vavilova

 

 

JURY

Juryleder: Ivan Sarajishvili (Domkantor, Domkirken i Stavanger) 

Marilyn Brattskar (Kantor, Holmen kirke, Asker)

Olaf Eggestad (Førstelektor, Universitetet i Stavanger)

Inger-Lise Ulsrud (Professor, Norges Musikkhøgskole)

Jean-Baptiste Dupont (Organist, Bordeaux katedral)

 

 

Les mer om konkurransen / Read more about the competition 

https://orgelfestival.no/Nordisk-orgelkonkurranse

https://orgelfestival.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/26400/Finalistene-for-Nordisk-orgelkonkurranse-er-trukket-ut

 

 

Oppdatert / Update 20.09.21

 

Uttalelse fra jury

Søndag den 19. september ble det avholdt finale i Nordisk orgelkonkurranse 2021. Juryen besluttet å tildele andre premie både til David Bendix Nielsen (Danmark) og Irina Vavilova (Finland). De to får 15000 kr hver i premie. Første og tredje premie ble ikke tildelt. Publikumsprisen gikk til Irina Vavilova. Gratulerer så mye og takk til alle som deltok i konkurransen!

 Finalistene utviste et høyt nivå og juryen behøvde utvidet møtetid for å fatte en beslutning. Ingen deltakere nådde helt til topps, men David og Irina fikk altså begge nest beste plassering.

I musikkonkurranser som dette, er det flere aspekter av fremførelse som vurderes:  programvalg, registreringskunst, musikalitet, stilistisk bevissthet, virtuositet, formidlingsevne og kunstnerisk integritet. I tillegg vurderes spilletekniske parametere som presisjon, artikulasjon, frasering og lignende. Alt dette måles opp mot forventet standard i en slik internasjonal konkurranse.

 Juryen har gått detaljert igjennom finalistenes framførelser og har konkludert med at bare to av tre prestasjoner kvalifiserte til premier. Samtidig manglet noen av de ovenfornevnte parametere for helt å kunne kvalifisere prestasjonene til første premie. To av kandidatene var såpass jevne, at den mest rettferdige avgjørelsen var å tildele begge samme plass og to fulle andre premier.

Det er vanlig internasjonal praksis å fordele premier mellom flere av kandidatene, eller velge å ikke dele ut premier. Denne praksisen er også gjenspeilet i punkt 7 i regelverket for Nordisk orgelkonkurranse.

 

Jury statement

The finale of the Nordic Organ Competition 2021 was held Sunday September 19th. The jury decided to award the second prize to both David Bendix Nielsen (Denmark) og Irina Vavilova (Finland). Both receiving a prize of 15 000 NOK each. First and third prize was not awarded. The audience prize was awarded to Irina Vavilova. Congratulations all particpants and thank you for joining the competition! 

The finalistst demonstrated a high degree level hence the jury requested extended meeting time in order to reach a final conlusion. None of the finalists made it to the top, but David and Irina came second best. 

Participation in musical competitions like the Nordic Organ Competition means that the performer will be judged based on various aspects, such as programme selection, the art of registration, musicality, awareness of style, virtuosity, presentation and artistic integrity. In addition to these parameters one will be evaluated on technical skills such as presition, articulation, phrasing and so on. All aspects will be considered within the standards of international competitions of this kind. 

The jury has carried out a detailed review of each performance and concluded that only two out of the three candidates qualified for a prize. Still the judges identified that the deliveries were lacking some parameters to qualify for a first prize award. Two of the candidates were so well matched that the most fair decision was to award a split second place with each receiving a second prize in full. 

It is common practice at international competitions to split places and prizes amongst candidates or to decide not to award prizes This practice is also outlined in the application guidelines for the Nordic Organ Competition at point 7. 

 

 

 

Foto: Atle Løvdal

Tilbake