Musikkprat: Arkitekten og orgelet. Det eksperimentelle orgelet i St Martins Kirche i Kassel, Tyskland


TORSDAG 14. september kl 16:00

Sølvberget - bibliotek og kulturhus, 3. etasje
Gratis

______________________________________________________________________________________

Nils Henrik Asheim inviterer stavanger-arkitekt Ivar Heggheim for å prate om det eksperimentelle orgelet i St Martins Kirche i Kassel, Tyskland.

***

I denne samtalen vil vi se nærmere på moderne orgelbyggekunst - og arkitektur og sette dette i perspektiv av tradisjonell orgelbyggekunst, tradisjonshåndtverk og kulturvern.

Ivar Heggheim arbeider til daglig som prosjekterende arkitekt i Dark Arkitekter Stavanger og har lang erfaring som arkitekt i Danmark og Norge.

Han har en Mastergrad i arkitektur fra Kunstakadamiets Arkitektskole i København, og har tidligere drevet eget arkitektkontor i Danmark.
I tillegg til orgelet i Kassel, har han arbeidet med flere orgelprosjekter i Norge sammen med Ryde og Berg orgelbyggeri i Fredrikstad.

Det nye orgelet i St Martins Kirche i Kassel, Tyskland ble bygget i samarbeid med det østeriske orgelbyggerfirmaet Rieger Orgelbau og ble innviet 4.juni 2017.
Orgelet ble til i et samarbeid mellom arkitekten Ivar Heggheim og kunstneren Yngve Holen i tidsrommet 2014-2017.
I 2021 ble også et selvstendig og bevegelig eksperimental-orgel levert til St Martin Kirche, som siste del av leveransen.
Hovedorgel på vestgalleriet (2017):
Orgelet er ett av Nord-Europas største orgler, med 77 registre, 4 manualer, over 6000 piper og har en 20m bred fasade med 4 lag svart syntetisk hår som beveges av 71 ventilatorer når orgelet spilles. En spesiell funksjon er den fleksible vindkontrollen, som gjør det mulig å endre vindtrykket individuelt fra normalt nivå både ned (til null) og opp.
Eksperimental-orgelet ble ferdigstilt i 2021. Den har sin egen vindforsyning og spillesystem, men kan også spilles fra hovedorgelet ved hjelp av elektronisk overføring. Den har åtte registre på to manualer og består av to mobile moduler som kan plasseres hvor som helst i kirkens interiør.

Samlet sett er instrumentet tiltenkt samtidsmusikk, som har vært et spesielt fokus for musikk i St Martins Kirche i flere tiår, og ønsker å tilby passende spillemuligheter for komposisjonene fra de siste tiårene, men også eksperimentelle muligheter for komponister i fremtidens eksperimentelle orgel.

Tilbake