Matinékonsert med Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen


FREDAG 15. september kl 11:00

Sandnes kirke || Sandnes
Gratis

______________________________________________________________________________________

Tradisjonen tro arrangerer vi i år også en gratis matinékonsert i Sandnes.

Ingrid Berg Tobiassen (1983) er født i Sverige og oppvokst på Tonstad i Sirdal.
Hun er utdannet klaverpedagog og kantor fra Griegakademiet i Bergen, med henholdsvis Audun Kayser og Karstein Askeland som sine lærere.
Våren 2011 fullførte hun en mastergrad i utøvende orgel ved Musikhögskolan i Piteå, Sverige, hvor professor Hans-Ola Ericsson var hennes lærer.

Fra høsten 2023 vil Ingrid vikariere (50%) som domkantor i Stavanger, i tillegg til å være orgellærer ved Stavanger kulturskole og dirigent for Regionalt Ungdomskor Vest (Ung Kirkesang).
Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen er aktiv som konsertorganist og hun er også pianist i en tangokvartett.

---
På programmet står musikk av tre store barokk-komponister med forbindelse til hverandre. Buxtehude var den store nordtyske orgelkomponisten og pedagogen som påvirket mange organister i sin samtid. Den unge Bach dro til Lübech og fikk under sitt tre måneders opphold mange nye impulser som satte spor hos ham, både som orgelspiller og komponist. Krebs var Bachs yndlingselever og videreførte mesterens store mesterskap som organist og komponist. Det ble sagt om han at “selv som gammel mann viste han en ungdoms begeistring når han satt ved orgelet”. Eben var organist og en av Tsjekkias viktigste komponister i sin tid med stor orgelproduksjon. Her skriver han sin hyllest til Buxtehude med en del sitater fra hans musikk. Eftesdøl er organist og komponist bosatt i Kvinesdal. Han har komponert en god del musikk for orgel og forskjellige besetninger, gjerne basert på folkemusikk.

Program:

D. Buxtehude: Preludium i g-moll, BuxWV 149
J. L. Krebs: Fantasia sopra "Freu dich sehr, o meine Seele"
P. Eben: Hommage a Dietrich Buxtehude. Toccatenfuge
S. Eftestøl: På Leidestøl
J. S. Bach: Preludium og fuge i Ess-dur, BWV 552

Tilbake