Festivalgudstjenester


SØNDAG 17. september kl 11:00

St. Petri kirke, St. Johannes kirke, Stokka kirke, Kampen kirke. Stavanger.
Gratis

St. Petri kirke:
Sokneprest: Øivind Holtedahl
Domkantor: Markus Tähti Dunseth
Domkantor: Arnfinn Tobiassen
Stavanger domkor

Markus Tähti Dunseth leder Stavanger domkor på en av sine første gudstjenester som nytilsatt domkantor. Det blir kor- og orgelmusikk av blant andre Egil Hovland under gudstjenesten. Koret akkompagneres av Arnfinn Tobiassen. 
Domkoret har 38 medlemmer og deltar månedlig på gudstjenestene i menigheten, både som fullt kor og i grupper.

Kampen kirke:
Dirigent: Ragnhild Hadland
Akkompagnatør: Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen
Regionalt Ungdomskor Vestland (Ung kirkesang)

St. Johannes kirke:
Deltagere fra Orgelkurs for ungdom og NivalisAkademiet spiller under gidstjenesten.

Stokka kirke:
Deltagere fra Orgelkurs for ungdom spiller under gidstjenesten.

Tilbake