Joy-Leilani Garbutt


San Francisco, USA

Dr. Joy-Leilani Garbutt er organist, musikkforsker og en aktiv forkjemper for likestilling innen musikk. Hun er medgrunnlegger av Boulanger Initiative, en ideell organisasjon dedikert til å støtte musikk komponert av kvinner, gjennom konsertvirksomhet, utdanning og bestillingsverk.  

Joy-Leilani er mottaker av et Fulbright-stipend og tilbrakte 2018-2019 i Frankrike for å forske på fransk orgelmusikk fra sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet av kvinnelige komponister. Hun har en Ph.D. i musikkvitenskap, en Master of Education-grad fra The Harvard Graduate School of Education, og en Master of Music i orgelspill fra Northwestern University, hvor hun var orgelstipendiat hos Alice Millar Chapel. Hun konsentrer sin forskning på og formidling av musikken til komponister som ble oversett, glemt eller aldri ble oppdaget. Med et spesielt fokus på fransk orgelrepertoar komponert av kvinner.    
I tillegg til solokonserter i hele USA og Frankrike, har Joy-Leilani opptrådt med New England Youth Ensemble i Australia, England, New Zealand, Mexico og Sør-Afrika. Hun er representert av Concert Artist Cooperative. Hun er kantor ved St. Luke’s Episcopal Church, San Francisco.  

Les mer: www.joyleilani.org
 

Tilbake