Historien om Norsk orgelfestival


Norsk orgelfestival inviterer til 4 dager med orgelmusikk i Stavanger og omegn!

Norsk orgelfestival byr på et innholdsrikt program med konserter, forestillinger, mesterklasse, orgelomvising, orgelkurs for ungdom, festivalhøymesser og mer. Vi presenterer bredden i orgelmusikken, gjennom kirkemusikk, klassisk musikk, folkemusikk og samtidsmusikk. På Norges eldste orgelfestival finnes noe for enhver - velkommen!

Festivalens primære oppgave er å synliggjøre den rike kirkemusikkarven vi er satt til å forvalte og å sette fokus på kirken sin rike kulturarv og kulturskatter. Samtidig er en viktig del av vårt arbeide å legge til rette for nyskaping og derfor presenterer vi spennende, ny musikk på Norsk orgelfestival. Med denne kombinasjonen får du som publikum oppleve både kjent og ukjent innhold, og vi håper at festivalprogrammet gir glede, inspirerer og utfordrer på samme tid.

Norsk orgelfestival ble stiftet i 1990 og har i dag sin forankring i Stavanger kirkelige fellesråd. Festivalen ledes av et festivalstyre, faglig råd og daglig leder.


De første ti årene var Norsk orgelfestival knyttet til Karmøy kommune, med Rogaland musikkkonservatorium (nå Universitetet i Stavanger) og Karmøy kirkelige fellesråd som samarbeidspartnere. For å få et bredere nedslagsfelt og for å gjøre festivalen mer attraktiv etablerte man et tettere samarbeid med Stavangerregionen. Det ble enighet om å la eventet holdes biennalt mellom Stavanger og Karmøy fra 2000, forankret ved Høgskolen i Stavanger og Musikkonservatoriet, Karmøy kommune og Karmøy kirkelige fellesråd. Da høgskolen og Karmøy trakk seg ut i 2006 som arrangør kom Stavanger kirkelige fellesråd på banen. Formaliseringen av denne forankringen fant sted i 2008. Samtidig ble festivalens biennale profil omgjort til årlig festival i Stavanger.


Festivalen har spilt en viktig rolle når det gjelder skapelse av ny musikk. Nye verk av for eksempel Martin Haug Tieghem, Nils Henrik Asheim, Bjørn Kruse og Ole Karsten Sundlisæter har fått sine urframføringer under festivalen, og store europeiske navn som Susan Landale, Olivier Latry, Harald Vogel, Paolo Criellaro, Simon Preston, Edoardo Bellotti og Scott Brothers Duo er noen av de mange internasjonale utøverne som har gjestet Norsk orgelfestival.

 

Martin Haug Tieghem takker harpist Gisele Boeters etter urfemføring av hans verk Duo I i Stavanger konserthus 2022

Tilbake