Historien om Norsk orgelfestival


Norges eldste orgelfestival

 

[BILDETEKST]

Norsk orgelfestival har som målsetting å fremme det beste i orgelkulturen, med hensyn til både folkelige, liturgiske og kunstnmusikalske trekk. Festivalens primære oppgave er å synliggjøre den rike kirkemusikkarven vi er satt til å forvalte og å legge til rette for nyskaping. Dette skjer gjennom et innholdsrikt festivalprogram med gudstjenester, konserter, forestillinger, mesterklasser, foredrag, seminar og kurs. Norsk orgelfestival skal sette fokus på kirken sin rike kulturarv og kulturskatter, til glede og utfordring, fornyelse og utvikling. 

Norsk orgelfestival ble stiftet i 1990 og er i dag eid av Stavanger kirkelige fellesråd. Festivalen ledes av et festivalstyre, faglig råd og daglig leder. 

 

 

 

De første ti årene var Norsk orgelfestival forankret i Karmøy kommune, med Rogaland musikkkonservatorium (nå Universitetet i Stavanger) og Karmøy kirkelige fellesråd som samarbeidspartnere. For å få et bredere nedslagsfelt, og for å gjøre festivalen mer attraktiv, foreslo daværende kunstnerisk leder, Kolbein Haga, et nærmere samarbeid med Stavangerregionen. Det ble enighet om å la eventet holdes biennalt mellom Stavanger og Karmøy fra 2000, forankret ved Høgskulen i Stavanger og Musikkonservatoriet, Karmøy kommune og Karmøy kirkelige fellesråd. Da høgskulen og Karmøy trakk seg ut i 2006 som arrangør kom Stavanger kirkelige fellesråd på banen. Formaliseringen av denne forankringen fant sted i 2008. Samtidig ble festivalens biennale profil omgjort til årlig festival i Stavanger. 

Festivalen har spilt en viktig rolle når det gjelder skapelse av ny musikk. Nye verk av for eksempel Nils Henrik Asheim, Bjørn Kruse og Ole Karsten Sundlisæter har fått sine urframføringer under festivalen, og store europeiske navn som Susan Landale, Olivier Latry, Harald Vogel, Paolo Criellaro, Simon Preston, Edoardo Bellotti og Scott Brothers Duo er noen av de mange internasjonale utøverne som har gjestet Norsk Orgelfestival. 

 

 

Tilbake