Stavanger og Sandnes 12.-15. september 2019
NYHETER

NORSK ORGELFESTIVAL 2019

Den 29. utgaven av Norsk orgelfestival finn stad 12.-15. september 2019 med fleire flotte utøvarar:

Edoardo Bellotti

Orgel- og klaverduoen Scott Brothers

Vidar Vikøren speler som ein del av Domkyrkja sin komplette Buxtehude-serie

Framsyninga "Tør du spille, Christine?" med Nina Næsheim (forteljar) og Hilde Blesvik (regi)

Orgelkurs for ungdom i samarbeid med Ung kirkesang

Regionungdomskor i samarbeid med Ung kirkesang

Sosialt treff og eit miljø som skapar flotte rom for treff mellom artistar og utøvarar

Festivalpass er tilgjengeleg frå 1. mars 2019 via orgelfestival.ticketco.no

NORSK ORGELFESTIVAL 2018

Norsk orgelfestival fann stad i perioden 13.-16. september i Stavanger, Sandnes og Randaberg kommunar.  Publikumstala viser ein gledeleg oppgang frå 2017 på 32 % frå 1267 publikummarar i 2017 til 1669 publikummarar i 2018. Talet på arrangement auka frå 22 i 2017 til 26 i 2018.

Konsertane og gudstenestene fann stad i fleire av sentrumskyrkjene i Stavanger, men vi besøkte også Grødem kyrkje (Randaberg) for første gong, og hadde konsertar i både Sandnes og Lura kyrkjer. 

Hovudgjester i år var dei to svenske orgelvirtuosane Karin Nelson og Hans-Ola Ericsson. 

Dette året samarbeida me også med Kyrkjerådet om å arrangere rekrutteringstiltaket Pilegrim i orgelsko, som er retta mot unge orgelspelarar i heile Norge. Heile 19 orgelrekruttar kom til Stavanger og fekk undervisning av Nelson, Nils Henrik Asheim, Martine Bæver Larsen (kantor i Kongsberg) og Andreas Pettersen (student ved NTNU). Dei unge spelte på Dei unges konsert i Grødem, og deltok på festivalhøgmessene i Lura og St. Johannes. I tillegg var fleire av dei med på eit orgelstunt på Sølvberget kulturhus fredag kveld der langt over 100 publikummarar samla seg, og som vart dekka av Stavanger Aftenblad. 

Kunstnarleg leiar Arnfinn Tobiassen, uttaler: "Norsk orgelfestivals unike styrke er den intime atmosfæren som vert skapt når verdskjende utøvarar møter studenter ved frukostbordet. Stavanger er ein liten nok by til at festivaldeltakarane treff kvarandre på gata eller kafear, samstundes som at me har store og flotte nok kyrkjer og konserthus til å gje eit variert tilbod som alt spring utifrå orgelet som instrument og som kulturbærar. Me vil gjerne retta ein stor takk til alle våre gode kolleger og samarbeidspartnarar som gjer at dette blir ei så flott oppleving for dei tilreisande!"

Styreleiar Edgar Hansen kommenterer: «Årets festival ble med sin store spennvidde i repertoar en oppvisning av orgelet som ypperlig samspillinstrument i mange sammenhenger og sjangre. Foruten originalmusikk for orgel og messing var vi i løpet av fire konserter også innom folkemusikk, jazz og orgel i samspill med elektronisk bearbeidet lyd. I tillegg hadde vi de flinke unge orgelspillerne i fri dressur sammen med unge jazztalenter under Nils Henrik Asheims ledelse. Etter festivalen sitter vi igjen med en god følelse av at vi i år har fått til stort mangfold og nådd brett ut med musikken

Norsk orgelfestival, utgåve nr 29, finn stad 12.-15. september 2019.

OM FESTIVALEN

Norsk orgelfestival er eigd av Stavanger kyrkjelege fellesråd, og støtta av

Norsk kulturråd

Bergesenstiftelsen

Stavanger kommune

Rogaland fylkeskommune

Det kongelige kulturdepartement

Stavanger bispedømme

Opplysningsvesenets fond

Musikernes fellesorganisasjon, Rogaland

Den kulturelle spaserstokken, Sandnes

Avisa Vårt Land

Ung kirkesang

Cantando Musikkforlag A/S

Sandnes kommune

Thon Hotel

Dextra Musica

Me takkar støttepartnarar og sponsorar for den fantastiske støtta me mottek år etter år!

Bilete frå festivalen i 2018

Bilete frå festivalen i 2018 kan sjåast på www.facebook.com/orgelfestival
 


Edoardo Bellotti

Klikk for å se et større bilde av Jonathan og Tom Scott

Festivalprogram

Facebook

Sponsorer

 

  

Arrangør